Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Horniny > Metamorfity

Metamorfity

      Metamorfované horniny vznikly rekrystalizací původních hornin sedimentárních nebo magmatických, vyvolanou zvýšenou teplotou a tlakem (hydrostatickým nebo orientovaným). Při pohroužení horninových komplexů do hlubších částí zemské kůry. Při těchto přeměnách vzniká většinou paralelní uspořádání novotvořených minerálů – břidličnatosti. Zvláštním typem metamorfózy je přeměna hydrotermální, spjatá s kolováním roztoků a vázaná na okolí rudních žil, nebo metamorfóza kontaktní, spjatá s blízkým okolím magmatických těles, kde se uplatňuje hlavně zvýšená teplota.


1447
kvarcit - polohy v břidl. rul.
g1447
1460
porfyroid
g1460
3538
turmalinovec /turmalin. fylit/
g3538
5383
grafitické fylity
g5383
6175
stromatit
g6175
6503
ortorula
g6503
    

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 533 vzorků


Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]