Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Nahosemenné > Jehličnany

Jehličnany (Pinopsida)

      Jehličnany (lat. Pinopsida) patří mezi nahosemenné rostliny. Jehličnany jsou vývojově mnohem starší než listnaté stromy a v druhohorách byly dominantními rostlinami. Mezi jehličnany patří stromy, které mají jehlicovité, šupinovité, hladké nebo zpeřené listy. Rostliny jsou většinou dvoudomé, jedna rostlina má samčí a druhá samičí rozmnožovací orgány, nejčastěji ve tvaru šištic. Jejich vajíčka nejsou skryta v květech, ale jsou volně přístupná za šupinami samčích šištic. Pyl je větrem nebo hmyzem přenesen ze samčích šištic na vajíčka samičí rostliny a následně dochází ke splynutí samčí a samičí buňky. Po oplodnění vznikají semena, která nejsou chráněna v plodech, ale jsou volně uložená v šiškách nebo jsou obaleny dužnatým obalem.

První nálezy jehličnanů jsou již z karbonu. Bouřlivý rozvoj zaznamenaly již v permu, kdy se přizpůsobily postupné aridizaci klimatu (redukce listů a ochrana vajíčka v šišticích). Během druhohor jehličnany dominují a až koncem křídy ustupují krytosemenným rostlinám, ve třetihorách však tvoří důležitou složku uhlotvorné vegetace.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Pinopsida


 

ZS_212
Cordaites principalis ZŠ212
ZS_298
Cordaites Unger, 1850 ZŠ298
ZS_199
Culmitzschia parvifolia ZŠ199
ZS_195
Culmitzschia speciosa ZŠ195
C_B368
Taxodium dubium ČB368

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 531 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]