Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Minerály > Sulfidy

Sulfidy

      2. třída – Sulfidy (a podobné selenidy, telluridy, arsenidy, antimonity, bismutidy).Dále jsou členěny do oddělení a skupin podle druhu zastoupení kovů a nekovů v minerálech a jejich vzájemného kvantitativního poměru.
 

3143
galenit
g3143
3972
galenitová souměrná žíla
g3972
4401
galenit
g4401
4633
chalkopyrit a pyrit
g4633
7445
chalkopyrit
g7445
7693
chalkantit
g7693
9106
millerit
g9106
9116
galenit
g9116
  

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 848 vzorků

Kyzy je souborné označení kovových sirníků (sulfidů). Typickými kyzy jsou zvláště pyrit (), , , , . Často bývají předmětem těžby a vyskytují se zvláště na kyzových neboli sulfidických ložiskách. Pyrit, popř. markazit, jsou hojné v kyzových břidlicích. Zvětráváním (kyzové zvětrávání) se kyzy snadno rozkládají za vzniku četných druhotných minerálních látek (kyselina sírová, druhotné sírany, limonit aj. ). .  

Pyrit

obr. Pyrit

Obr. 170.  1 - krychle (s charakteristickým rýhováním), 2 - dvanáctistěn pětiúhelníkový, 3 - spojka obou tvarů. 
[Text a obrázek: Prof. Jan Petránek]

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]