Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Minerály > Silikáty

Silikáty

      9.třída – Silikáty je to neobyčejně rozsáhlá skupina minerálů, jejíž základ tvoří tetraedry SiO4, které tvoří jednoduché nebo složité prostorové vazby. Na tomto základě se dělí na:
silikáty s nezávislými tetraedry (nesosilikáty),
se skupinami tetraedrů (sorosilikáty),
s tetraedry tvořícími kruhové vazby (cyklosilikáty),
s tetraedry seřazenými do nekonečných řetězců (inosilikáty),
s tetraedry tvořícími plošné vazby (fylosilikáty)
a s tetraedry tvořícími prostorové vazby.
 

1636
muskovit
g1636
2978
muskovit
g2978
4115
vltavín
g4115
4600
vltavín
g4600
5109
biotit
g5109
5155
azbest
g5155
5618
thomsonit
g5618
7432
beryl
g7432
7872
vltavín
g7872
7873
vltavín
g7873
7877
živec - partie v pegmatitu
g7877
8286
vltavín
g8286
8630
muskovit
g8630
8665
vesuvian
g8665
8670
epidot
g8670
9000
natrolit
g9000
9026
prehnit, natrolit, kalcit, klinozoisit
g9026
9043
apofylit
g9043
9076
prehnit
g9076
9077
chrysokol
g9077

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 710 vzorků


Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]