Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Minerály > Boráty

Boráty

      6.třída – Boráty se dále dělí podle přítomnosti planárních BO2 komplexů a tetraedrických B(O, OH) komplexů, které mohou vystupovat samostatně nebo ve skupinách. Dále mohou tvořit složité lineární, plošné a prostorové vazby (nesoboráty, soroboráty, inoboráty, fyloboráty a tektoboráty. V minerálech mohou být zastoupeny komplexy BO3, B(O, OH)4.
 


Ve virtuálním muzeu jsou evidovány 3 vzorky.

Boráty je rozsáhlá skupina minerálů, z nichž největší význam mají borax a kernit. Jejich uloženiny vznikají v závěrečné fázi krystalizace solí mořské vody, hlavně však odpařením solanek některých pouštních jezer. B. jsou nejdůležitějším zdrojem boru, jehož hlavními producenty jsou USA, Turecko a SNS.   [Text: Prof. Jan Petránek]

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]