Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Minerály > Fosfáty

Fosfáty

      8.třída – Fosfáty se skupinou (PO4), arsenáty (AsO4) a vanadáty (VO4 event. V2O7). Fosfáty tvoří neobyčejně početnou skupinu minerálů, dělených dále do oddělení a skupin podle přítomnosti, nebo nepřítomnosti vody a dalších cizích aniontů.
 

9010
diadochit
g9010
9012
pyromorfit
g9012
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 112 vzorků

Fosfáty je 1. Rozsáhlá skupina minerálů charakterizovaná přítomností radikálu (PO4)3- (z chemického hlediska jde tedy o fosforečnany). Nejhojnějším je apatit, dále sem patří např. tyrkis, vivianit, monazit aj. Ložiskově významné mohou být akumulace a amblygonitu;

2. sedimentární horniny různého původu a nejednotného názvosloví. Skládají se z různých hybridních členů minerálních řad, jejichž koncovými členy jsou zejména hydroxylapatit, karbonátapatit a fluorapatit. Častý je kolofán, což je kryptokrystalická (popř. i amorfní) odrůda komplexního fosforečnanu vápenatého. Hlavní typy:a)   fosfority neboli  primární mořské fosfáty skládající celé horniny složené z hojně nahloučených fosfátových ooidů, zrnek, hlízek i velkých konkrecí. Většinou vznikají ukládáním v mělkých teplých mořích s bohatou faunou;b) fosfatické polohy typu @ bonebed c)      akumulace guana, tj. exkrementů ptáků, na oceánských ostrovech;d)  druhotné akumulace, především klastických fosfátů ve štěrcích a píscích. Z ložiskového hlediska jsou velmi důležité fosfority (např. Maroko, Tunisko) nebo akumulace klastického původu (Florida).  

 
[Text: Prof. Jan Petránek]

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]