Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Minerály > Sulfáty

Sulfáty, chromáty, molybdáty, wolframáty

      7. třída – Sulfáty, chromáty, molybdáty, wolframáty je velmi početná skupina minerálů, se zastoupenými komplexy SO4, CrO4, MoO4, WO4. Sulfáty jsou velmi hojné, ostaní skupiny jen málo početné. Třída se dělí na oddělení minerálů vodnatých a bezvodých.
 

1021
baryt
g1021
1634
sádrovec
g1634
3037
baryt
g3037
3966
barzt na křemeni s galenitem
g3966
5477
baryt s whewellitem a sfaleritem
g5477
6320
baryt
g6320
7512
baryt
g7512
8474
baryt
g8474
8951
baryt
g8951
9113
baryt s ankeritem
g9113
9130
scheelit
g9130
9162
sádrovec
g9162
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 149 vzorků

Sírany je neboli sulfáty; skupina hojných nerostů vznikajících

1. oxidačním rozkladem sirníků;

2. hydrotermálně (např. baryt) a zejména

3. sedimentárními pochody, především odpařením solanek (sádrovec, anhydrit, kainit, mirabilit, kieserit atd. - ).   [Text: Prof. Jan Petránek]


Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]