Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Minerály > Halogenidy

Halogenidy

      3. třída – Halogenidy (angl. halidy) je tvořena minerály v niž se kovy slučují s fluorem, chlorem, bromem a jodem. Minerály se dále člení podle poměru kovu a halogenu, podle zastoupení dvou nebo více kovů a podle zastoupení kyslíku, nebo skupiny OH v minerálech.
 

7905
sůl kamenná
g7905
9111
fluorit
g9111
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 79 vzorků

Halovce je neboli halogenidy jsou nerosty, které jsou solemi halových kyselin (HF, HC1, HBr, HI). Nejdůležitější jsou fluoridy a chloridy.   [Text: Prof. Jan Petránek]

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]