Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Minerály > Oxidy

Oxidy a hydroxidy

      4. třída – Oxidy a hydroxidy je tvořena oxidy kovů i nekovů, dále dělených podle poměru kovu ke kyslíku, podle zastoupení skupiny OH. Do této třídy jsou přizazeny i arsenidy (AsO3), selenidy a tellurity (SeO3, TeO3) a jodáty (IO3).
 

1993
okr
g1993
7620
křemen.žíla s kassiteritem
g7620
8693
kassiterit
g8693
8906
křemen
g8906
8938
goethit
g8938
8999
křemen
g8999
9013
záhněda
g9013
9089
záhněda
g9089
9108
křemen
g9108
9114
křemen
g9114
9121
růženín
g9121
9136
křemen, cinvaldit
g9136
9137
záhněda
g9137
  

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 716 vzorků


Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]