Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Stratigrafie > Prvohory

Prvohory (paleozoikum)

      Paleozoikum (česky prvohory) je geologická éra, spadající do eonu phanerozoikum. Podle v současnosti platného datování trvala tato éra asi 291 milionů let (542 až 251Ma). Zahrnuje celkem 6 period: kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm. Paleozoikum se dále dělí na starší prvohory (kambrium, ordovik, silur, devon) a mladší prvohory (karbon a perm).

Období začalo krátce po rozdělení superkontinentu Rodinia na množství menších kontinentů a mikrokontinentů (Gondwana na jihu zahrnovala dnešní Afriku, Jižní Ameriku, Austrálii, Indii, Madagaskar a jižní a střední část Evropy) a nedlouho po skončení globální doby ledové. Na konci paleozoika se většina rozpadem Rodinie vzniklých kontinentů opět spojila, tentokrát v superkontinent Pangeu, a to za vzniku kadomského, kaledonského a především variského horstva.


Doporučené odkazy: Výklad k hranici devon/karbon v Chlupáčově muzeu PřfUKPaleogeograf
Pozice kontinentů od proterozoika do nejspodnějšího mesozoika
©Paleomap Project

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]