Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Strunatci > Ptáci

Ptáci (Aves)

      Ptáci (lat. Aves) jsou dvojnozí, teplokrevní a vejce snášející obratlovci patřící vzniklí z dinosaurů a obecněji diapsidů (někdy bývají označováni za jejich zástupce a tedy za "žijící dinosaury"). Vyznačují se především přítomností peří, trojprstými předními končetinami přeměněnými v křídla, redukovaným ocasem a mnoha charakteristickými srůsty kostí a dalšími adaptacemi k aktivnímu letu. Celkem je známo 9978 druhů žijících ptáků a přes 2000 druhů fosilních.

V současné době jsou ptáci pokládáni za potomky drobných teropodních dinosaurů, konkrétně maniraptorů. V posledních čtyřiceti letech je tato hypotéza respektována naprostou většinou paleontologů a mnoha ornitology. Určení nejstaršího známého ptáka ale závisí na definici jména Aves, která je sporná. Vývojová linie žijících ptáků zřejmě pochází ze spodní křídy. Podle molekulárně biologických výzkumů na konci křídy existovalo již 37 skupin žijících ptáků (!). Vztah pravých ptáků (Aves) a široce pojaté a zcela jistě i polyfyletické skupiny létavých i nelétavých praptáků a opeřených dinosaurů maniraptorů (jedním z nich je zřejmě i pozdně jurský Archaeopteryx, žijící asi před 150 miliony let, mající dosud primát nejstaršího opeřeného létajícího obratlovce či jeho nově nalezený příbuzný Xiaotingia z provincie Liaoning) je stále nejasný. Právě v této oblasti jsme však každým rokem překvapováni mnoha novými nálezy. Praptákem majícím již podstatně blíže k Aves, stále však s mnoha plazími znaky, je spodnokřídový Confuciornis rovněž z provincie Liaoning. Jeho nálezy lze počítat již na vyšší stovky. Příbuznosti mezi ptáky a dinosaury nasvědčuje mnoho společných znaků, významným potvrzením této vývojové vazby byl především objev výše zmíněných opeřených maniraptorních dinosaurů v Číně od roku 1996 v provincii Lianoning v jeholských vrstvách (dnes je odtud, i z jiných oblastí známo již 24 rodů opeřených dinosaurů). Od nástupu fylogenetické systematiky na začátku sedmdesátých let jsou tak mnoha badateli ptáci považování nejen za potomky dinosaurů, ale přímo za jejich podskupinu.


Rekonstrukce archeopteryxe (převzato z časopisu Australian Geographic)
Známý Archeopteryx nebyl zřejmě přímým předkem ptáků, měl však relativně blízko k evoluční linii jejich vzniku.
Zdroj: Australian GeographicNejbližšími žijícími příbuznými ptáků jsou zřejmě krokodýli - společně tvoří skupinu Archosauria. Postupný a mozaikovitý vznik ptáků je v současné době již podstatně lépe zdokumentován, než dříve, díky neustále se rozšiřujícímu fosilnímu záznamu, ve kterém je patrný vývoj peří a změny kostry nutné pro přechod od pasivního k aktivnímu letu, zřejmě v několika navzájem nezávislých a soupeřících evolučních liniích. Vzácností není ani druhotná ztráta schopnosti létat a to již v tomto raném stádiu vzniku letu. V Chiappeho definici jsou sesterskou skupinou ptáků dinosauři ze skupiny Scansoriopterygidae nebo Deinonychosauria, která zahrnuje klady Troodontidae a Dromaeosauridae. Do druhé z nich spadá i létavý, zřejmě "čtyřkřídlý" Microraptor, popsaný v roce 2000, či známý dravý Velociraptor a další. Peří ale měli již méně odvození (ne však nutně starší) dinosauři, jako Sinosauropteryx nebo Dilong. Zatímco znaky, jako dýchání usnadňované vzdušnými vaky, duté obratle, endotermie nebo dokonce jednoduché vláknité peří byly přítomny u většiny dinosaurů a někdy dokonce i u jiných skupin (pterosauři) dávno před vznikem ptáků, další rysy, jako revertovaný palec na noze, alula, aktivní let nebo karpometakarpus se nevyskytují ani u všech taxonů historicky pokládaných za ptáky. V takovéto situaci, kdy typické ptačí znaky přibývají postupně ve velké časové škále (první stopy, morfologicky podobné ptačím, jsou známy již z triasu, vytvořil je však patrně drobný plaz, možná i společný předek dinosaurů a ptáků), a je tak těžké rozhodnout, který druh již může být považován za ptáka a který ještě ne. Za prvního ptáka byl především pro svůj historický význam často považován Archaeopteryx, jehož první úplný nález roku 1860 (popsán 1861) způsobil velkou senzaci. Mezi další významné fosilní taxony patří čínský Confuciusornis, jeden z prvních ptáků se zkráceným ocasem a pygostylem, Ichthyornis, který vzdáleně připomíná rybáka se zuby, a dravý Hesperornis s nepneumatizovanými kostmi a redukcí křídel podobného dnešním potápkám.

Rekonstrukce druhu Confuciornis sanctus (vlevo) a rodu Microraptor (vpravo).
Zdroj (vlevo): http://desnaikhsandra.blogspot.com/ Copyright© of Andrey Atuchin (vpravo): http://www.dinoart1.narod.ru

Překrásný kus úplného jedince druhu Confuciornis sanctus ze sbírek Paleozoological Museum of China
Zdroj: Paleozoological Museum of China

Velkou skupinou, zahrnující jak mnoho fosilních druhů, tak i všechny žijící ptáky, je Ornithothoraces. U báze této skupiny se poprvé vyskytuje množství odvozených znaků, jako je křidélko (alula), karpometakarpus, tarzometatarzus, revertovaný palec, prsní kost s masivním hřebenem, do stran orientovaná jamka na lopatce pro skloubení s pažní kostí a aktivní let. Ornitotoracini se dělí na Enantiornithes, kam patří např. Gobipteryx nebo Sinornis, a pravé ptáky (Euornithes), jejichž nejbazálnějšími zástupci je klad Hongshanornithidae a nelétavý Patagopteryx a kam patří i všichni moderní ptáci (Neornithes). Ty se u své báze rozdělují na skupiny, Palaeognathae - zahrnující nelétavé běžce (kiwi, emu, nandu, pštrosy, kasuáry a vyhynulé ptáky moa) a létavé tinamy - a Neognathae, zahrnující všechny ostatní ptáky. K rozdělení na paleognáty a neognáty došlo zřejmě ještě před koncem křídy. Systém neognátů je zatím značně nestálý, což je způsobeno velmi rychlou evoluční radiací. Za prokázané lze považovat další rozdělení na Galloanserae, kam patří hrabaví a vrubozobí, a Neoaves. Vnitřní struktura Neoaves není dosud stabilní, některé studie však odhalily existenci dalších dvou obsáhlých podskupin, Metaves a Coronaves. Ptáci přežili velké vymírání na konci křídy a poté se v eocénu rozrůznili do velkého množství druhů.

Mezi potravu ptáků patří nektar, rostliny, semena, hmyz, ryby, savci, zdechliny nebo jiní ptáci.

Zdroje:

Zdroj: www.wikipedia.cz

O. Fejfar (2008) v Živě

pan-aves
 

C_B468a
Anas ČB468
C_B467
Anas ČB467
C_B468
Anas ČB468
p6067a
Aves Linnaeus, 1758 p6067
p6067
Aves Linnaeus, 1758 p6067

Ve virtuálním muzeu jsou evidovány 3 vzorky.

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]