Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Lobopodi

Lobopodi (Lobopodia)

      Lobopodi jsou skupinou stále nepříliš dobře známých živočichů, kteří bývají většinou považováni za předchůdce členovců, případně i jejich bazální skupinu. Objevují se ve spodním kambriu. Lobopodi mají jen velmi slabě segmentované tělo s končetinami vybavenými drápkem na konci. Končetiny však nejsou, narozdíl od členovů, článkovány a kutikula kryjící povrch těla, je jen slabě mineralizovaná. Nejstarší nálezy pocházejí ze spodního kambria (Chengjang), nejmladší zbytky jsou známy ze siluru. Tělesná morfologie lobopodů připomíná skupinu Onychophora (=česky drápkovci). Liší se však tím, že mají množství hřbetních desek, které chrání jejich tělo, "sklerity", které často kryjí celé tělo a hlavu. Sklerity vybíhají často v dlouhé, ostré trny, které měly zřejmě obrannou funkci. Individuální sklerity lobopodů se nacházejí již v tzv. "small shelly fauně" známé ze spodního kambria.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Lobopodia

Obr. 179: Dnes již klasický a nejtypičtější zástupce lobopodů - Hallucigenia

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]