Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Kroužkovci

Kroužkovci (Annelida)

      Kroužkovci (lat. Annelida) jsou červi s článkovaným tělem složeným z mnoha segmentů. Mají dobře vyvinuté vylučovací ústrojí, uzavřenou cévní soustavu a žebříčkovitou nervovou soustavu. Ústní otvor v hlavové části je umístěn ventrálně, v hltanu je často vyvinut složitý čelistní aparát složený z chitinózních destiček, které mohou být i zvápenatělé. Fosilní destičky bývají označovány jako skolekodonti. Kromě skolekodontů se nacházejí fosilizované vápnité nebo aglutinované schránky, stopy po jejich prohrabávání se sedimentem, velmi vzácně i otisky měkkých částí. V některých obdobích geologické historie (např. v karbonu, v terciéru) tvořily rourky kroužkovců i malé útesy. Známí jsou od prekambria do recentu. Nejstarší organismy podobné kroužkovcům jsou známí již z ediakarské fauny svrchního proterozoika. Jsou to původně mořští živočichové, jejich zástupci však pronikli i do sladkých vod a na souš. Mořští zástupci, jejichž fosilní zbytky jsou nejčastější, jsou většinou vagilně nebo sesilně bentičtí, epifaunní i infaunní.


 

MS_6040
Cryptosiphon terebelloides MŠ6040
PT9A
Kettnerites kosoviensis PT9
PT9A
Kettnerites kosoviensis PT9
PT11A
Kettnerites kosoviensis PT11
PT11A
Kettnerites kosoviensis PT11
PT7A
Kettnerites kosoviensis PT7
PT22G
Kettnerites kosoviensis PT22
PT7A
Kettnerites kosoviensis PT7
PT22G
Kettnerites kosoviensis PT22
PT22G
Kettnerites kosoviensis PT22
PT7A
Kettnerites kosoviensis PT7
PT7A
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT7
PT5A
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT5
PT5C
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT5
PT22G
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT22
PT22G
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT22
PT22G
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT22
PT11A
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT11
PT22G
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT22
PT22G
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT22

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 421 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]