Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci

Ostnokožci (Echinodermata)

      Ostnokožci (lat. Echinodermata) jsou primárně dvoustraně, většinou však pětičetně souměrní živočichové. Pevná podkožní kostra je vylučována vnější tkání a je tvořena morfologicky různě utvářenými, navzájem pevně, nebo kloubně spojenými destičkami (sklerity) z uhličitanu vápenatého. Uspořádání destiček je buď nesouměrné, nebo souměrné. Počet kosterních elementů se pohybuje od několika desítek po stovky tisíc. Na povrchu je celá kostra kryta tenkou, slabě mineralizovanou pokožkou.

Ostnokožci jsou jedinou skupinou, u níž je vyvinuta ambulakrální soustava, která slouží k pohybu, dýchání a získávání potravy. Spolu se strunatci a primitivní skupinou tzv. mlžojedů (bezstřevky apod.) patří ke druhoústým živočichům.

Jde o výhradně mořské živočichy (epifaunní a mobilní filtrátoři a požírači suspenze, mobilní herbivoři a karnivoři) velmi citlivé na obsah solí rozpuštěných v mořské vodě (jde tedy o výborné fosilní indikátory salinity).

Ostnokožci se objevili takřka současně s trilobity a již v průběhu kambria se značně rozšířili. Tato starobylá skupina prodělala několik období bouřlivého rozkvětu (měli i horninotvorný význam) i vymírání. Její zástupci jsou hojní i v současnosti.
Ambulakrální
Ambulakrální soustava
Katedra biologie FPE ZČU v Plzni; Mergl (2002)
echinod_evo
Fylogeneze a radiace paleozoických ostnokožců
Podle C. R. C. Paul and A. B. Smith (1984): The early radiation and phylogeny of echinoderms, Biol. Rev., 59:443–481

On-line zdroj: David L. Pawson, Raymond C. Moore and J. John Sepkoski, Jr.: http://egeology.blogfa.com


Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]