Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Žahavci

Žahavci (Cnidaria)

      Žahavci (lat. Cnidaria) patří ke skupině kmenů zvaných láčkovci (lat. Coelentrata). Žahavci vytvářejí dva základní typy - přisedlého polypa a volně plovoucí medůzu, které jsou většinou součástí jejich ontogenetického vývoje. Z fosilních tříd jsou významné tři - stromatopory, korálnatci a konulárie.

Obr. 35: K typickým zástupcům žahavců patří korálnatci

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]