Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Polostrunatci

Polostrunatci (Hemichordata)

      Polostrunatci (lat. Hemichordata) jsou dvoustranně souměrní živočichové, jejichž tělo se skládá ze tří nestejných, od sebe oddělených částí (žaludu, límce a trupu). Ze hřbetní části trupu vybíhá do žaludu vychlípenina zvaná stomochord (hemichorda), která svou stavbou odpovídá hřbetní struně strunatců. Přední část jícnu je opatřena dvěma řadami žaberních štěrbin. Nesou primitivní náznak trubicové nervové soustavy.
Jde výhradně o mořské živočichy, jejichž rozvoj probíhal především ve starším palepozoiku. Žijí buď sesilně, nebo zahrabáni do mořského dna.
Z fosilních zástupců má velký stratigrafický význam především třída graptolitů (lat. Graptolithina), vytvářející bohatě rozvětvené (řád Dendroidea) či méně větvené (řád Graptoloidea) kolonie. Jejichž zástupci jsou vynikajícími indexovými fosíliemi, na jejichž základě je podrobněn rozčleněn ordovik a zejména silur, případně i nejspodnější devon.
Polostrunatci jsou známi od kambria až po recent (rod Rhabdopleura, viz obrázek). Spolu s ostnokožci, strunatci a primitivní skupinou tzv. mlžojedů (bezstřevky apod.) patří ke druhoústým živočichům
.

Zdroj: Katedra biologie ZČU v Plzni

Obr. 40:

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]