Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Strunatci > Konodonti

Konodonti (Conodonta)

      Konodonti (lat. Conodonta) jsou skupinou živočichů, do které jsou zahrnuty často velmi hojné nálezy zoubkovitých elementů složené z organické hmoty a fosforečnanu vápenatého. Dlouhou dobu nebylo známo, kterému organismu tyto zoubkovité útvary patří. Ve skutečnosti tvořily velmi komplikované a sofistikované ústní ústrojí drobných fosilních organismů, podobajících se dnešním kopinatcům, zřejmě však s nimi blíže nepříbuzných. Konodonti jsou významní tím, že patří mezi významné indexové fosilie v paleozoiku.

Vyskytují se od kambria do svrchního triasu, výrazný rozvoj prodělali v ordoviku a devonu.

Odkazy: Masarykova univerzita

Wikipedia

MIRACLE

Elementy konodontů na špendlíkové hlavičce
Elementy konodontů na špendlíkové hlavičce
Příklad složeného čelistního aparátu konodontů
Příklad složeného čelistního aparátu konodontů


 

MS_2807
Conodonta Eichenberg, 1930 MŠ2807
MM465c
Conodonta Eichenberg, 1930 MM465
PT11A
Conodonta Eichenberg, 1930 PT11
MM465a
Conodonta Eichenberg, 1930 MM465
MM465
Conodonta Eichenberg, 1930 MM465
MM465b
Conodonta Eichenberg, 1930 MM465
    

Ve virtuálním muzeu jsou evidovány 4 vzorky.

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]