Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Strunatci > Nozdratí

Nozdratí (Sarcopterygii)

      Nozdratí nebo svaloploutví (lat. Sarcopterygii) je třida kostnatých ryb. Je-li chápána v tradičním parafyletickém významu, zahrnuje pouze dvě recentní podtřídy ryb s celkem 8 druhy. Jsou to lalokoploutví (Coelacanthimorphes) se dvěma recentními druhy a dvojdyšní (Dipnoi) se šesti druhy. Je-li chápána (jde do značné míry o extrémní názor) jako klad (holofyletický taxon), jako například v Nelsonově systému z roku 2006, zahrnuje navíc všechny čtyřnožce včetně člověka.

Lalokoploutví a dvojdyšní mají ale přesto tak specifické znaky, že na jejich základě vědci předpokládají, že právě z této skupiny došlo k vývoji obojživelníků - prvních obratlovců, kteří úspěšně obsadili souši. K těmto znakům patří především vyvinutí choanů (vnitřních nozder), které umožňují vdechování atmosférického vzduchu se zavřenou tlamou a rozvinuté plicní dýchání.

Starobylé znaky
Mezi starobylé znaky, které se u této skupiny ryb vyvíjely již před 410 miliony lety (žijící zástupci jsou také nazýváni živými fosíliemi, viz níže), patří zachování chordy dorsalis (struny hřbetní) a přítomnost jednoduššího mozku.

Lalokoploutví (Coelacanthimorphes) je podtřída nozdratých ryb, jejíž zbytky mezi fosilními pozůstatky Sarcopterygii převládají. Lalokoploutvé ryby žily dle původních odhadů před 410–65 miliony let, kdy měly vymřít. Jak ale dokázaly překvapivé a vědecky mimořádně cenné úlovky z roku 1938 (kdy byla odchycena na břehu Jižní Ameriky latimérie podivná), jejich zástupci stále žijí a jsou lokálně dokonce poměrně hojní. Starší nálezy potvrdila četná podmořská pozorování a úlovky z šedesátých a osmdesátých let až do současnosti. Kromě latimérie podivné je znám ještě jeden nedávno objevený recentní druh této skupiny, jímž je latimérie celebeská (Latimeria menadoensis).

Fosilní zástupci lalokoploutvých jsou významní především v devonu (jde o vzdálené předky či příbuzné obojživelníků - např. ""Eusthenopteron"). Ti se však u nás nevyskytují. Poměrně hojné jsou však zbytky lalokoploutvých z České křídové pánve (především rod ""Macropoma").

sarcopterygi
Příklady devonských lalokoploutvých ryb

Zdroj: http://www.devoniantimes.org 

JS5
Macropoma Agassiz, 1835 JS5
XB772
Macropoma Agassiz, 1835 XB772
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 9 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]