Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Strunatci > Paryby

Paryby (Chondrichthyes)

      Paryby (lat. Chondrichtyes) jsou velmi úspěšnou skupinou, která má i dnes výrazné zástupce zejména v mořích, ale i ve sladkých vodách. Mezi paryby patří například žralok.Vnitřní kostru mají chrupavčitou, jen v neurálních obloucích obratlů jsou stopy kostní tkáně, lebku mají celistvou beze švů.

Mezi paryby se také tradičně řadí i vymřelá skupina Acanthodů (někdy jsou vyčleňováni jako samostatná skupina), což byly dravé ryby žralokovitého tvaru těla, význačné výrazným kostěným ostnem na hřbetní ploutvi. Acanthodi byli hojní v devonu (objevují se již v počátkem siluru) a v karbonu, kdy pronikli i do sladkých vod. Jejich zbytky (většinou robustní, trnovité ostny) se vyskytují i v oblasti Barrandienu, kde je vzácněji můžete nalézt v horninách silurského a devonského stáří.


Zajímavé odkazy: Ohio State University

acantho
Rekonstrukce acanthoda
Zdroj: Přehled evoluce acanthodů

Acanthodes fritschi Zajíc, 1997šupina JZ1
Acanthodes fritschi Zajíc, 1997JZ 6/5, šupina JZ6
Acanthodes fritschi Zajíc, 1997JZ 2/24, šupina na nosiči pro elektronový mikroskop JZ2
Acanthodes fritschi Zajíc, 1997"žaberní podpora" JZ1
Acanthodes fritschi Zajíc, 1997JZ 7/21, šupina JZ7
Acanthodes Agassiz, 1843fragment ploutevního trnu JZ1
Acanthodes Agassiz, 1843JZ 2/32, šupina na nosiči pro elektronový mikroskop JZ2
Acanthodes Agassiz, 1843šupina JZ1
Acanthodes Agassiz, 1843JZ 7/2, šupina JZ7
Acanthodes Agassiz, 1843JZ 8/4, šupina JZ8
Acanthodes Agassiz, 1843JZ 8/5, šupina JZ8
Acanthodes Agassiz, 1843JZ 8/12, šupina JZ8
Acanthodes Agassiz, 1843izolovaný ploutevní trn v jílovci, YA1340
Acanthodes Agassiz, 1843izolované zbytky kosterních elementů na vrstevní ploše, také Palaeonisciformes indet. YA1339
Acanthodes Agassiz, 1843šupina, separace kyselina octová 10% JZ1
Acanthodes Agassiz, 1843JZ 6/22, šupina JZ6
Acanthodes Agassiz, 1843isolovaný ploutevní trn YA1242
Acanthodes Agassiz, 1843isolovaný ploutevní trn YA1241
Acanthodes Agassiz, 1843JZ 6/21, šupina JZ6
Bohemiacanthus carinatus (Frič, 1890)JZ 6/17, záhadný zub (?) a nebo izolovaný postranní hrot zubu B. carinatus JZ6

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]