Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Členovci > Hmyz

Hmyz (Insecta)

      Hmyz (lat. Insecta) je patrně evolučně nejúspěšnější skupinou živočichů. Jsou to nejvyspělejší členovci, jejichž specializace pokročila nejdále. Tělo je rozděleno na hlavu, hruď a zadeček. Hlava vznikla splynutím šesti článků a nese pár tykadel a tři páry hlavových končetin přeměněné na ústní ústrojí. Na hlavě je většinou pár velkých složených očí a obvykle tři jednoduchá očka. Trup je složen ze tří článků, které nesou tři páry kráčivých končetin a většinou dva páry křídel (chybí primárně u bezkřídlých, u nejstarších křídlatých zástupců byly vyvinuty tři páry křídel, ale přední pár v průběhu evoluce rychle zakrněl; redukován může být i další pár, případně jsou známy druhy i sekundárně bezkřídlé). Zadeček je složen primárně z jedenácti, většinou však ze šesti až osmi článků. Je bez kráčivých končetin, na osmém a devátém článku však mohou být kopulační přívěsky a kladélko, poslední článek mohou ukončovat článkované přívěsky cerky. Dýchání zabezpečují vzdušnice - tracheje, smyslové orgány jsou velmi dokonalé (umožňují vnímání celé škály vlnových spekter, feromonů, barevného vidění, schopnost složité orientace apod.). U řady druhů žijících v koloniích je vyvinut velmi sofistikovaný sociální systém, ve kterém je vyvinuta účelná dělba činností a s ní související pestrá škála morfologických forem jediného druhu, kolonie se chová jako jediný složitý celek, včetně jistých prvků inteligence. Hmyz je většinou odděleného pohlaví, v průběhu ontogeneze rozlišujeme nedokonalou (larva je podobná dospělcům) a dokonalou (larva se naprosto nepodobá dospělcům) proměnu.
Jsou to převážně suchozemští živočichové, vyskytující se prakticky ve všech nikách od tropů až po polární kraje, osídlili vzduch, druhotně opět i vodní prostředí. Časté jsou složité sociální vztahy uvnitř druhů i k jiným skupinám organismům (koevoluce s kvetoucími rostlinami, parazitismus). Známí jsou od středního devonu do recentu, v současnosti je známo více než 1 milión již popsaných druhů (střízlivé odhady hovoří o zhruba 5 miliónech druhů existujících). Známo je 43 fosilních řádů čítajících 1263 čeledí.


Fylogeneze hmyzu
Zdroj: http://www.windsofkansas.com/InsectaPhylogeny.html


 

PB452b
Adephaga PB452
PB452a
Adephaga PB452
PB445d
Ephemeropsis trisetalis PB445
PB445c
Ephemeropsis trisetalis PB445
PB444a
Ephemeropsis trisetalis PB444
PB442b
Ephemeropsis trisetalis PB442
PB442a
Ephemeropsis trisetalis PB442
PB445l
Ephemeropsis trisetalis PB445
PB445m
Ephemeropsis trisetalis PB445
PB445b
Ephemeropsis trisetalis PB445

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 12 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]