Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Archimedes intermedius JK8177
Archimedes intermedius JK8178
Archimedes JK8179
Batostoma VH5130
Batostomafragment trsu (pův. Kách.č. 532) KP903
Batostomarozlomený trs (pův. Kách.č. 459) KP698
Batostomarozlomený trs (pův. Kách.č. 769) KP699
Batostoma p1908
Batostomatrs (pův. Kách.č. 389) KP901
Batostomaotisk dorsální misky YA279
Batostoma YA297
Batostomapůvodní karbonátová hmota zachována YA366
Batostoma(pův. Kách.č.1082) KP885
Berenicea veteraMergl (1983), Pl. III, fig. 1kulovité zoarium mechovkz v rudě MM139
Berenicea veteraMergl (1983), Pl. III, fig. 3drobné povlékavé zoarium na valounku MM138
Berenicea veteraMergl (1983), Pl. III, fig. 4, 5a) drobné zoarium povlékající valounek b) dr. terčovité z. povl. val MM140
Bryozoa Ehrenberg, 1831neúplná schránka KP274
Bryozoa Ehrenberg, 1831neúplná schránka KP270
Bryozoa Ehrenberg, 1831neúplná schránka KP276
Bryozoa Ehrenberg, 1831neúplná schránka KP271

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]