Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6479
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6480
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6481
Bryozoa Ehrenberg, 1831hypostom KP359
Bryozoa Ehrenberg, 1831neúplná schránka KP267
Bryozoa Ehrenberg, 1831neúplná schránka KP277
Bryozoa Ehrenberg, 1831neúplná schránka KP275
Diplotrypa petropolitanalumachela s několika zoarii XA90
Fenestella bohemicačást síťovitého zoaria, JH282
Fenestella bohemicaaut. č. 372, zoarium vějířovitého tvaru, síťovitý povrch JH297
Fenestella exilisčást zoaria JH290
Fenestella exilisneúplná zoaria se síťovitým povrchem JH301
Fenestella gracilis YA81
Fenestellačásti zoarií YA1119
Fenestellačást koralitu JH250
Fenestella YA117
Fenestella YA58
Fenestelladrobná 3D kolonie SZ231
Fenestellačást síťovitého zoaria, JH285
Fenestellafragmenty mechovkového trsu - zoária CW1487

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]