Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Hederella Hall, 1881zoaria na fragmentu schránky (?) velkého hlavono?ce PB323
Hederelloidea p5882
Hemitrypa bohemicačásti zoarií YA1112
Hemitrypa bohemicačásti zoarií YA1117
Hemitrypa bohemicačást síťovitého zoaria, JH292
Hemitrypa p1279
Hemitrypačásti zoarií YA1118
Hemitrypa tenella p887
Isotrypaotisky v hornině YA937
Isotrypafragmenty mechovkového trsu - zoária CW1488
Isotrypa p1344
Kanerra mirabilis p2598
Marcusodictyon exspectansMergl (1984b), Pl. II, fig. 2větší zoarium na větším, plochém valounku MM217
Marcusodictyon exspectansMergl (1984b), Pl. I, fig. 2několik drobných zoarií na úlomku valounu MM211
Marcusodictyon exspectansMergl (1984b), Pl. I, fig. 3drobné zoarium na větším valounku MM212
Marcusodictyon exspectansMergl (1984b), Pl. I, fig. 6drobné zoarium na valounku MM215
Marcusodictyon exspectansMergl (1984b), Pl. II, fig. 1drobné zoarium na úlomku valounku MM216
Marcusodictyon exspectansMergl (1984b), Pl. II, fig. 3drobné zoarium na valounu MM218
Marcusodictyon exspectansMergl (1984b), Pl. I, fig. 5drobné zoarium na valounku MM214
Marcusodictyon exspectansMergl (1984b), Pl. II, fig. 6drobné zoarium na valounku MM219

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]