Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Marcusodictyon exspectansMergl (1984b), Pl. I, fig. 4, Pl. II, fig. 4drobné zoarium na valounku MM213
Marcusodictyon exspectansMergl (1984b), Pl. I, fig. 1, Pl. II, fig. 5drobné zoarium na valounu (holotzp) MM210
Monotrypa disculus (Počta, 1902)jádro jedince KP751
Monotrypa disculus (Počta, 1902)jádro schránky KP754
Monotrypa pragensis XA731
Monotrypa pragensis kruhové zoecium, pozitiv a negativ CW873
Monotrypa pragensisotisky schránek YA296
Monotrypa pragensisotisky schránek YA298
Monotrypa p5890
Monotrypakolonie mechovek přisedlé na miskách brachiopodů PB1054
Monotrypakolonie mechovky PB1055
Monotrypaotisk v hornině YA318
Monotrypaotisky v hornině YA936
Monotrypa p499
Monotrypa p771
Monotrypaotisk v hornině YA317
Monotrypaotisk v hornině YA319
Monotrypašpatně zachovalá kolonie s fragmenty dalších mechovek v okolí PB675
Monotrypa p5894
Monotrypamiska MD129

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]