Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Monotrypačást zoária CW2021
Monotrypačást zoecia CW1964
Monotrypaotisk schránky JP881
Monotrypa p5897
Monticulipora ramosafoto BB445
Polyteichus novakizoarium velké a jeho negativ v břidlicifoto JH1312
Polyteichus novakičást zoaria YA456
Polyteichus novakijádro a negativ zoaria v jílovidé břidlici JH1313
Pseudoisotrypa bohemicačást zoaria JH287
Radiopora soukupiEliášová (2005), fig. 4část kolonie HF2694
Radiopora soukupi p4476
Reteporina formosa p828
Reteporina formosa p838
Reteporina petala p1135
Reteporina petala p1133
Reteporina petala p4914
Reteporina petala p1136
Reteporina petala p1134
Reteporina p5022
Reteporina transiens p1020

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]