Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Reteporina transiens p1005
Reteporina transiens p984
Roemeria bohemica p925
Semicoscinium sacculus JH284
Semicoscinium sacculussoliterní koralit, aut. č. 301 JH245
Semicoscinium sacculusaut. č. 27, 1011 JH298
Semicoscinium sacculus p881
Semicoscinium sacculusčásti zoarií, Hemitrypa tenella YA1115
Semicoscinium sacculus p1281
Semicoscinium sacculusčásti zoarií YA1116
Semicoscinium sacculusčásti zoarií, také Fenestella sp. YA1113
Semicoscinium sacculusčásti zoarií YA1114
Semicoscinium sacculus p2415
Semicoscinium sacculussoliterní korál, část, JH255
Semicoscinium sacculus JH299
Semicoscinium sacculusčást zoaria JH302
Semicoscinium BB456
Semicosciniumkolonie v biodetritickém vápenci JB676
Semicosciniumtéměř úplná zoaria zčásti zakrytá horninou, navětralý vápenec YA15
Semicosciniumčásti zoarií YA17

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]