Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Semicoscinium YA129
Semicosciniumúplné zoarium YA24
Semicosciniumúlomek z trsu a výbrus XA305
Semicoscinius sacculuszoarium hustě síťovité, aut. č. 1009 JH274
Stenolaemata Borg, 1926část síťovitého zoaria JH277
Stenolaemata Borg, 1926část síťovitého zoaria, aut. č. 572 JH279
Stenolaemata Borg, 1926 SZ89
Stenolaemata Borg, 19264 řezy (a-d) HL148
Stenolaemata Borg, 19263 řezy (a-c) HL149
Stenolaemata Borg, 1926úlomek větévkovitého trsu MŠ11774
Stenolaemata Borg, 1926úlomek větévkovitého trsu MŠ11781
Stenolaemata Borg, 1926trs s radiálními zoecii MŠ11785
Stenolaemata Borg, 1926v břidlici stlačená bochníkovitá kolonied MŠ11787
Stenolaemata Borg, 1926reptariidní mechovky p5880
Stenolaemata Borg, 1926úlomek zoaria (positiv a negativ) MŠ1547
Stenolaemata Borg, 1926otisk úlomku jedince /tvořil korovité povlaky/ MŠ2192
Stenolaemata Borg, 1926dva úlomky větévkovitých jedinců MŠ2193
Stenolaemata Borg, 1926 JK18044
Stenolaemata Borg, 1926neurčitelné zbytky mechovek, 1 kus SM221
Stenolaemata Borg, 1926Kácha a Šarič (2009), fig. 8B (attached bryozoans)zbytek kolonie na brachiopodech? RŠ559

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]