Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Stenolaemata Borg, 1926 BB435
Stenolaemata Borg, 1926a, b SZ88
Stenolaemata Borg, 1926neúplné kranidium Cheirurus (Crotalocephalina) sp., otisk vnitřní strany exoskeletonu, posrostlé na vnitřní straně větévkovitou mechovkou MŠ12405
Stenolaemata Borg, 1926úlomek keříčovitého trsu MŠ11792
Stenolaemata Borg, 1926kolonie, 1 kus SM268
Stenolaemata Borg, 1926úlomek keříčkovitého trsu MŠ11780
Stenolaemata Borg, 1926úlomky keříčkovitých trsů MŠ11783
Stenolaemata Borg, 1926úlomek keříčkovitého trsu MŠ11786
Stenolaemata Borg, 1926otisk úlomku jedince /tvořil korovité povlaky/ MŠ2198
Stenolaemata Borg, 1926úlomek větévkovitého zoaria MŠ2808
Stenolaemata Borg, 1926část síťovitého zoaria, aut. č. 1528 JH278
Stenolaemata Borg, 1926část síťovitého zoaria, aut. č. 1010 JH280
Stenolaemata Borg, 1926aut. č. 1770 JH295
Stenolaemata Borg, 1926negativ úlomku zoaria MŠ1551
Stenolaemata Borg, 1926úlomek trsovitého zoaria (jádro) MŠ1828
Stenolaemata Borg, 1926a, b, na vzorku také Placocystites ? sp. SZ90
Stenolaemata Borg, 1926 p5246
Stenolaemata Borg, 1926úlomky větévkovitých trsů MŠ11791
Stenolaemata Borg, 1926nepříznivě zachovaný keříčkovitý trs MŠ11776
Stenolaemata Borg, 1926úlomek keříčkovitého trsu MŠ11779

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]