Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Stenolaemata Borg, 1926část bochníkovité kolonie s radiálními zoarii MŠ11782
Stenolaemata Borg, 1926část velkého keříčkovitého trsu MŠ11778
Stenolaemata Borg, 1926trepostomátní mechovky p4917
Stenolaemata Borg, 1926úlomek trsovitého zoaria (jádro) MŠ2189
Stenolaemata Borg, 1926úlomek jedince (jádro), který tvořil nepravidelně zprohýbané trsy MŠ2191
Stenolaemata Borg, 1926tři úlomky jedince (jádro), který tvořil nepravidelně zprohýbané trsy MŠ2199
Stenolaemata Borg, 1926trepostomátní mechovka, úlomky větví v karbonátu MM461
Stenolaemata Borg, 1926úlomek keříčkovitého trsu MŠ11789
Stenolaemata Borg, 1926zbytky mechovek p1033
Stenolaemata Borg, 1926aut. č. 1769 JH263
Stenolaemata Borg, 1926zoarium se síťovitým povrchem, aut. č. 1771 JH288
Stenolaemata Borg, 1926 JH268
Stenolaemata Borg, 1926část zoaria v hornině, aut. č. 1378 JH223
Stenolaemata Borg, 1926stlačený velký keříčkovitý trs MŠ11790
Stenolaemata Borg, 1926stlačené kolonie s radiálními zoarii, v břidlici MŠ11794
Stenolaemata Borg, 1926úlomek keříčkovitého trsu MŠ11795
Stenolaemata Borg, 1926úlomek větévkovitého trsu, typ MŠ 11784 MŠ11800
Stenolaemata Borg, 1926úlomek keříčkovitého trsu MŠ11777
Stenolaemata Borg, 1926úlomek kornoutovitého trsu MŠ11788
Stenolaemata Borg, 1926úlomek keříčkovitého trsu MŠ11796

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]