Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Stenolaemata Borg, 1926úlomek keříčkovitého trsu MŠ11797
Stenolaemata Borg, 1926 BB433
Stenolaemata Borg, 1926část zoaria v hornině JH215
Stenolaemata Borg, 1926část síťovitého zoaria, aut. č. 1773 (2x) JH281
Stenolaemata Borg, 1926široce rozvětvené zoarium, aut. č. 645 JH293
Stenolaemata Borg, 1926aut. č. 1527 JH296
Stenolaemata Borg, 1926aut. č. 33, a bez č. JH300
Stenolaemata Borg, 19262 řezy HL162
Stenolaemata Borg, 1926trepostomátní mechovka YA134
Stenolaemata Borg, 1926nejasné zbytky + mlž Praeleda sp. RŠ519
Stenolaemata Borg, 1926foto BB448
Stenolaemata Borg, 1926 BB449
Stenolaemata Borg, 1926část síťovitého zoaria JH275
Stenolaemata Borg, 1926trepostomátní mechovka YA142
Stenolaemata Borg, 1926úlomky zoarií XA796
Stenolaemata Borg, 1926 YA940
Stenolaemata Borg, 1926negativ úlomku zoaria MŠ1550
Stenolaemata Borg, 1926 SZ91
Stenolaemata Borg, 1926dva úlomky jedince (jádro), který tvořil nepravidelně zprohýbané trsy MŠ2190
Stenolaemata Borg, 1926otisk zoária v hornině, aut. č. 1338 JH214

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]