Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Stenolaemata Borg, 1926zoarium síťovité, aut. č. 2094 JH294
Stenolaemata Borg, 1926otisk úlomku jedince (tvořil korovité povlaky) MŠ1826
Stenolaemata Borg, 1926trepostomátní mechovka YA136
Stenolaemata Borg, 1926reptariidní mechovky p5876
Stenolaemata Borg, 1926reptariidní mechovky p5879
Stenolaemata Borg, 1926 YA939
Stenolaemata Borg, 1926dva úlomky větévkovitých trsů, vyvětralé MŠ11793
Stenolaemata Borg, 1926část kolonie HF2693
Stenolaemata Borg, 1926stlačený keříčkovitý trs MŠ11773
Stenolaemata Borg, 1926úlomky keříčkovitých trsů MŠ11775
Stenolaemata Borg, 1926velká deska s částí rozlámaného keříčkovitého trsu MŠ11784
Stictoporella p5875
Tholopora novakičást kolonie HF2696
Tholopora novakičást kolonie HF2688
Tholopora novakiEliášová (2005), fig. 1část kolonie HF2689
Tholopora novakičást kolonie HF2690
Tholopora novakiEliášová (2005), fig. 3část kolonie HF1436
Tholopora novakičást kolonie HF2691
Tholopora novakičást kolonie HF2699
Tholopora novakičást kolonie HF2692

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]