Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Bryozoa Ehrenberg, 1831fragment téky CW822
Bryozoa Ehrenberg, 1831na kusu (b) pěkná kolonie přisedlá na hlavonožci a množství fragmentů kolonií roztroušené v hornině PB680
Bryozoa Ehrenberg, 1831větvení trepostomátní mechovky (a-c) JP879
Bryozoa Ehrenberg, 1831kolonie větevnaté mechovky (a,b) JP931
Bryozoa Ehrenberg, 1831průřez trepostomátní mechovky, 3 kusy (a-c) JP888
Bryozoa Ehrenberg, 1831průřez trepostomátní mechovky JP869
Bryozoa Ehrenberg, 1831průřez trepostomátní mechovky v pyritu, pozitiv a negativ (a,b) JP871
Bryozoa Ehrenberg, 1831pozůstatek mechovky? JP930
Bryozoa Ehrenberg, 1831průřez trepostomátní mechovky, 3 kusy (a-c) JP887
Bryozoa Ehrenberg, 1831 (pův. Kách.č. 114) KP904
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5265
Bryozoa Ehrenberg, 1831úlomky roztroušené v hornině PB689
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK8183
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK8182
Bryozoa Ehrenberg, 1831fragmenty kolonií vtroušené v hornině + pygidium Calymenella sp. - část; pozitiv a negativ (a, b) PB681
Bryozoa Ehrenberg, 1831průřezy částmi kolonií (i pěkný podélný) roztroušenými ve vápenci + zbytky další fauny PB692
Bryozoa Ehrenberg, 1831 YA3057
Bryozoa Ehrenberg, 1831 YA2786
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5144
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5206

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]