Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5198
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6753
Bryozoa Ehrenberg, 1831fragmenty mechovek a jedno špatně zachovalé zoarium PB679
Bryozoa Ehrenberg, 1831skoro horninotvorné fragmenty kolonií mechovek PB677
Bryozoa Ehrenberg, 1831úlomky mechovek v bioklastickém vápenci, dva kusy (a, b) PB694
Bryozoa Ehrenberg, 1831jádra kolonií v černém jílovém prachovci PB618
Bryozoa Ehrenberg, 1831fragmenty mechovek a jedno špatně zachovalé zoarium PB678
Bryozoa Ehrenberg, 1831fragmenty rozroušené v bioklastickém vápenci PB686
Bryozoa Ehrenberg, 1831úlomky mechovek a schránek rhynchonelidních brachiopodů v bioklastickém vápenci PB695
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5782
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5801
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5800
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5799
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5792
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5786
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5787
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5788
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5789
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5790
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5791

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]