Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5781
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6460
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6461
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6462
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6463
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6464
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6465
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6466
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6467
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6468
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6469
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6470
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6471
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6472
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6473
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6474
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6475
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6476
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6477
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6478

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]