Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Členovci > Škeblovky

Škeblovky (Branchiopoda)

      Škeblovky (lat. Branchiopoda) jsou třída (patrně ale parafyletická) sladkovodních korýšů z podřádu lupenonožců, dělené do pěti čeledí a devatenácti rodů. Tělo škeblovek je z boku zploštělé, většinou ukryté ve dvouchlopňové schránce. Hruď splývá se zadečkem v jeden celek, na hrudi je 10–30 párů lupenitých nožek. Hlava je protažená v rypec. Škeblovky žijí u dna často periodicky vysychajících sladkých vod. Živí se drobnými živočichy a detritem.

Ve fosilním záznamu jsou známé od karbonu až do recentu. V České republice žije 6 poměrně vzácných druhů. Jedním z nich je např. Škeblovka velká, která dosahuje velikosti 10 – 15 mm. Její tělo je kryto krunýřem, který je čočkovitě zploštělý. Ve sbírkách ČGS jsou Conchostraca reprezentováni pěkným materiálem ze spodní křídy Mongolska.Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Clam_shrimp


 

PB440g
Eosestheria PB440
PB440f
Eosestheria PB440
PB440c
Eosestheria PB440
PB440a
Eosestheria PB440
PB448
Pseudograpta PB448

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 6 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]