Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Členovci > Bradoriidi

Bradoridi (Bradoriida)

      Bradoriidi (lat. Bradoriida) jsou drobní mořští členovci s dvouchlopňovou schránkou (karapaxem), kryjící jako u dnešních ostrakodů (lasturnatek) celé tělo. V dobách své největší slávy byli celosvětově rozšířeni a v kambriu a spodním ordoviku tvořili velmi významnou složku společenstev bezobratlých.
Zatímco byli bradoriidi tradičně považováni za příbuzné, nebo dokonce předky ostrakodů, výrazně rozdílná anatomie jejich končetin tuto příbuznost příliš nepodporuje. Nejsou zřejmě příbuzní ani morfologicky podobným zástupcům kambrické skupiny Phosphatocopida. Nejpravděpodobněji budou náležet do skupiny Eucrustacea jako její stem-group.

Rozšíření
První bradoriidi se objevují krátce před nástupem trilobitů. Jejich výskyt lze rozčlenit do dvou provincií:
1) Chladnovodnější Evropská perigondwana
2) Laurentie, dnešní Asie, Austrálie a Antarktida, které odpovídají teplejším, subtropickým a tropickým podmínkám. Zdroj: Hou et al. (2010)

Obr. 152: Rekonstrukce bradoriida rodu Kunmingella (podle Hou et al. 2009)


 

MS_2005
Konicekion tix MŠ2005
MS_2005
Konicekion tix MŠ2005
MS_2005
Konicekion tix MŠ2005
MS_2012b
Konicekion tix MŠ2012
MS_2012a
Konicekion tix MŠ2012
MS_2012
Konicekion tix MŠ2012
MS_2012b
Konicekion tix MŠ2012
MS_2012a
Konicekion tix MŠ2012
MS_2012
Konicekion tix MŠ2012
MS_2012b
Konicekion tix MŠ2012
MS_2012a
Konicekion tix MŠ2012
MS_2012
Konicekion tix MŠ2012
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 26 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]