Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Členovci > Thylacocephala

Thylacocephala

      Thylacocephala jsou skupinou vymřelých členoců zřejmě příbuzných korýšům. Od korýšů byli vyčleněni v raných osmdesátých letech. Mají velký, laterálně zploštělý karapax, který kryje celé tělo. Složené oči jsou většinou velké a bulbózní a tvoří přední výběžek na karapaxu. Měli tři páry velkých končetin uzpůsobených k lovu kořisti (drobní bezobratlí) a množství drobných plovacích nožek. Nejstarší nálezy thylacocephalů jsou známy ze spodního kambria, s jistotou jsou známi ze siluru. Vyskytují se až do svrchní křídy.
Jurský zástupce thylacocephal - <I>Clausocaris lithographica</I>
Jurský zástupce thylacocephal - Clausocaris lithographica
Enigmatický živočich <I>Ainiktozoon loganense</I> bude nejspíše také zástupce skupiny Thylacocephala
Enigmatický živočich Ainiktozoon loganense bude nejspíše také zástupce skupiny Thylacocephala


 

MS_1546
Nothozoe pollens MŠ1546
XB437
Nothozoe pollens XB437
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 322 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]