Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Členovci > Thylacocephala

Thylacocephala

Nothozoe pollens

Invent. čísloMŠ1546
TaxonomieKmen: Arthropoda / Třída: Thylacocephala / Rod: Nothozoe / Druh: pollens
Popistéměř úplný karapax (délka 4,5cm), zachován positiv a negativ
Litostratigrafieletenské souvrství
Chronostratigrafiepaleozoikum - ordovik - kralodvor - beroun

zpět
Další Další     
Nothozoe pollens
Nothozoe pollens

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]