Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Hlavatci

Hlavatci (Priapulida)

      Hlavatci (lat. Priapulida) mají válcovité tělo pokryté příčně kroužkovanou kutikulou, kterou periodicky svlékají a která je schopna fosilizace. Ústa jsou na krátkém chobotu s háčky, v ústní dutině mají chitinózní zoubky.

Známí jsou od středního kambria (např. Ottoia z Burgesských břidlic).
Gamascolex herodesjádro a negativ kutikuly silně deformovaného jedince v konkreci MM267
Gamascolex herodesKraft a Mergl (1989), Pl. II, fig. 1-3otisk kutikuly téměř úplného jedince a jeho negativ v konkrecifoto p5050
Gamascolex herodesHarvey et al. (2010), fig. 2Ddeformovaný jedinec (?více jedinců) v křemité konkrecifoto MM519
Gamascolex herodesKraft and Mergl (1989), Pl. III, fig. 3-5, Pl. IV, fig. 3, 5, Pl. Vjádro a negativ silně sploštělého těla MM118
Gamascolexotisk části kutikuly KP1018
Gamascolexzbytky kutikuly KP1063
Gamascolexotisk kutikuly KP1022
Palaeoscolex tenensisKraft a Mergl (1989), Pl. 1drobný fragment střední části těla, širokého asi 1mm a jeho negativ MM199
Selkirkia Walcott, 1911fragmenty těl typického tvaru VK399

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]