Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Hlavatci > Palaeoscolecidi

Palaeoscolecidi (Palaeoscolecida)

      Palaeoscolecidi (lat. Paleoscolecida) patří do skupiny ecdysozoa, tj. organismů periodicky svlékající svou kutikulu. Mají červovitý tvar těla a svou morfologií silně připomínající hlavatce (priapulidy) - "armoured priapulids". Většinou jsou dlouzí několik centimetrů. Jsou známi od vyššího spodního kambria až do vyššího siluru. Většinou jsou nalézány jejich izolované sklerity - části jejich vyztužené pokožky. Jsou však také poměrně často zachováni ve výjimečně zachovaných asociacích - tzv. lagerstatten (většinou kambrického stáří).

Palaeoscolecidi mají článkované tělo červovitého tvaru zdobené kruhovitými vtisky na povrchu fosfatických překrývajících se plátů, které vyztužují kutikulu. Ta je zřetelně vrstevnatá. Obdobně je vyztužen i proboscis. Systematická pozice palaeoscolecidů je nejasná - chybí znaky, které by tuto skupinu jasně definovaly a není vyloučeno, že je parafyletického charakteru. Někteří palaeoscoleciti mají charakteristické znaky priapulidů.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Palaeoscolecid


 

MM519b
Gamascolex herodes MM519
p5050
Gamascolex herodes p5050
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 8 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]