Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Archeocyáti > Nepravidelní

Nepravidelní (Irregulares)

      Zřejmě umělá skupina archaeocyathidů s nepravidelnou strukturou schránky - tj. nepravdelnostmi ve struktuře pórů, vnitřních tabulae aj.

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]