Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Žahavci > Konulárie

Konulárie (Conulariida)

      Konulárie (lat. Conulariida, syn. Conulata) jsou paleozoickou skupinou příbuznou k láčkovcům, jejichž poslední zástupci vymřeli až v triasu. Mají jehlanovitou schránku čtvercového průřezu, tvořenou fosforečnanem vápenatým a chitinem. Boky schránky jsou rozdělené povrchovým žlábkem, odpovídajícímu nízkému žebru prominujícímu do dutiny schránky na její vnitřní straně. Vnější povrch je pokryt příčnými i podélnými rýhami. Ústí schránky je kryto čtyřmi trojúhelníkovitými výběžky, vybíhajícími z horního okraje stěn a pravděpodobně bylo věnčeno chapadly. Konulárie lze pravděpodobně považovat za schránky specializovaných solitérních polypů. Vyskytují se od kambria (pokud mezi ně nepatří i vendoconulariidi, pak by byly známé již od proterozoika) až do triasu. Doporučené stránky: http://www.geol.umd.edu/~jmerck/bsci392/lecture22/lecture22.html

Umělecká rekonstrukce konulárie
Copyright: http://fany001.deviantart.com/art/Primary-Conularia-22852954?offset=0
Archaeoconularia fecunda VH5117
Archaeoconularia fecunda Praha-Spořilov, d.b. 12 (archiv ÚÚG), cca 70-75 m S okraje bet. bazénu spořil. koupaliště, při pěšině navazující na silnici Jižní XVII. lok. odkryta v letech 39-41 výkopem silnice (nedokonč.), 1968 lok. zničena stavb. dálnice (leží pod J okrajem VH5149
Archaeoconularia fecunda p4697
Archaeoconularia fecunda p1730
Archaeoconularia fecundafragmenty schránek JK19409
Archaeoconularia fecunda p5996
Archaeoconularia fecundaslepovaná neúplná schránka tělesně zachovaná YA49
Archaeoconularia fecunda p1735
Archaeoconularia fecunda VH5179
Archaeoconularia insignisAD, Szabad (1999)zoarium mechovky (?Berenicea) povlékající konulárii craniid. brachipod PB56
Archaeoconularia insignis BB467
Archaeoconularia insignis p1734
Archaeoconularia insignis BB466
Archaeoconularia insignisfragmenty ploše stlačené schránky CW1994
Archaeoconulariaotisk fragmentu schránky CW1956
Archaeoconularia YA254
Archaeoconulariačást schránky (pův. Kách.č. 389) KP901
Archaeoconulariazploštělý otisk schránky JP1128
Archaeoconulariačást schránky v hornině YA324
Archaeoconularia p5980

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]