Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Žahavci > Stromatopory

Stromatopory (Stromatoporoidea)

      Stromatopory (lat. Stromatoporoidea) jsou vyhynulou skupinou výlučně mořských živočichů, kteří si vytvářeli masivní kostry z uhličitanu vápenatého zvané coenosteum. Základ vnitřní stavby kostry tvoří horizontální pláty (laminy) spojené vertikálními sloupky (pilae). Sloupky mívají okrouhlý průřez. Mohou být dlouhé, když pronikají několik plátů, nebo krátké, jestliže jsou vymezeny dvěma sousedními pláty. Někdy mohou být vyvinuty prostory čočkovitého tvaru označované jako cysty. Povrch trsu bývá hladký, granulovaný nebo bradavčitý. U některých jsou na povrchu coenostea patrné hvězdicovité útvary (astrorhizy), umístěné na vyvýšených výstupcích. Makroskopicky je laminární uspořádání patrné na silnějších, koncentricky uspořádaných latilaminách. Trsy mohou být hlízovité, kulovité, destičkovité, povlékavé nebo větvené. Dosahují velikosti od několika mm do několika m. Uspořádání měkkých částí není známo.

Systematické postavení je nejasné. Stromatopory bývají kladeny do příbuznosti žahavců nebo k houbám, jmenovitě k třídě Demospongea, se kterými mají řadu společných znaků (např. uspořádání astrorhiz připomíná soustavu lakun a kanálků na povrchu korálinních hub).
Stromatopory žily v mělkých teplým mořích. Jejich coenostea byla důležitou složkou útesotvorných organizmů v siluru a devonu. V příznivých podmínkách se stromatopory stávaly skupinou na útesech převažující. Vytvářely poléhavé a povlékavé porosty, v klidnějším prostředí i hrubě větvené útvary (např. rod Amphipora).
Stromatopory jsou známé od kambria do křídy, s maximálním rozkvětem v siluru a devonu. Nejvýznamnějšími zástupci jsou rody Amphipora a Actinostroma.

Zdroj: http://geologie.vsb.cz/paleontologie/paleontologie/zoopaleontologie/%C5%99%C3%A1d%20Stromatoporoidea.htm
Tvary kolonií stromatoporoideí
Tvary kolonií stromatoporoideí
Řez kolonií stromatopory
Řez kolonií stromatopory


 

FF249
Stromatoporoidea Stearn, 1972 FF249
FF211
Stromatoporoidea Stearn, 1972 FF211
FF207
Stromatoporoidea Stearn, 1972 FF207
  

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 73 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]