Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Žahavci > Koráli

Koráli (Anthozoa)

      Koráli (lat. Anthozoa) jsou mořští, koloniální, nebo solitérní láčkovci nevytvářející medůzová stádia, s bilaterální, druhotně i radiální souměrností. Tělní láčka polypa je rozčleněna četnými měkkými, zdánlivě radiálními mezenterii, která zvětšují trávicí plochu. Potrava je opatřována systémem chapadel se žahavými buňkami. Přijímací otvor je zároveň otvorem vyvrhovacím. Rozmnožování je pohlavní i nepohlavní. Korálnatci jsou výhradně mořští láčkovci. Mohou žít koloniálně, v mělkých, čistých, kyslíkem bohatých vodách (koloniální formy jsou stenohalinní i stenotermní); solitérní korálnatci však mohou žít i ve velkých hloubkách (pod 5000 m). Skelet je vápnitý, rohovitý, případně může být tvorba pevné schránky i druhotně potlačena. Morfologicky jde o velmi proměnlivé živočichy - tvar schránek je i u stejného druhu silně závislý na substrátu, dynamice vody apod. Jsou známi od kambria do recentu, v různých obdobích zemské historie tato skupina zažívala období bouřlivé radiace, kdy její zástupci vytvářeli hojné útesy, i období evolučních krizí a rozsáhlých vymírání.

Schéma polypu u korálnatce
Zdroj: http://www.taxateca.com/claseanthozoa.html


 

OG20
Acanthophyllum baculoides (Počta, 1902) OG20
OG22
Acanthophyllum baculoides (Počta, 1902) OG22
VZ28
Actinostroma frustulum VZ28
VZ29
Actinostroma perspicuum VZ29
PB878
Anthozoa Ehrenberg, 1831 PB878
JK6516
Anthozoa Ehrenberg, 1831 JK6516
VZ46a
Caninophyllum sumphuens VZ46
HF2708
Clausastraea pseudoconfluens HF2708
HF108
Favia macrotheca HF108
p2301
Heliolites p2301
p2301b
Heliolites p2301
HF1341a
Labes atramentosa HF1341
HF1341
Labes atramentosa HF1341
HF3031
Latomeandra juettneri HF3031
VZ44
Lihostrotion proliferum VZ44
BB432
Lithostrotion junceum BB432
BB430
Schizophyllum quadrigenium BB430
VZ67
Syringopora geniculata VZ67
HF2707
Thecosmilia virgulina HF2707
 

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 4706 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]