Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Žahavci > Polypovci

Polypovci (Hydrozoa)

      Polypovci (lat. Hydrozoa) je třída z kmene žahavci. Je známo asi 3200 druhů. Zástupci žijí v moři, vzácněji i ve sladkých vodách. Patří k ním například sladkovodní nezmaři a mořští trubýši. Z druhů tvořících medúzu se v ČR vyskytuje např. medůzka sladkovodní, která byla nalezena např. i ve Vltavě.

Charakteristika
Vyskytuje se u nich (podobně jako u ostatních žahavců) rodozměna, tedy střídá se pohlavní generace medúz s nepohlavní generací polypů, ale konkrétně u zástupců této třídy obvykle převládá stádium polypa. Mají jednoduchou trávicí láčku bez vnitřních přepážek. Polypi často žijí koloniálně (a mají propojené trávicí dutiny). Je-li přítomna vnější kostra, pak bývá složena z chitinu nebo vzácněji z uhličitanu vápenatého.
Pohlavní orgány vznikají v ektodermu. Mají primitivní nervovou soustavu - buňky jsou spojeny vlákny a ty tvoří síť. Žijí často v koloniích. Polypovci mají velkou fragmentační a zároveň regenerační schopnost. U některých polypovců vznikají postranním pučením malé ploché medúzky. Medúzy mají na okraji zvonu vytvořenou plachetku (velum).

Zdroj: BRUSCA, G. J. (2003) Invertebrates. 2. vydání, Sinauer, 2003. ISBN 0878930973.
Wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polypovci

Schéma anatomie u skupiny Hydrozoa
Zdroj: http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/resources/Grzimek_inverts/Hydrozoa/v01_id118_con_hydanat.jpg/view.html


 

MM250
Medusa MM250
MS_6038
Plumalina MŠ6038
MS_6038a
Plumalina MŠ6038
  

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 64 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]