Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Kroužkovci > Mnohoštětinatci

Mnohoštětinatci (Polychaeta)

      Mnohoštětinatci (lat. Polychaeta) mají zřetelně segmentované tělo z mnoha stejných článků. Jejich měkká těla nejsou příznivá pro zachování v sedimentu, ale může se nám zachovávat jejich silně vyvinutý čelistní aparát. Čelistní elementy jsou hojné zejména v paleozoiku a byla pro ně vytvořena samostatná parataxonomická skupina Scolecodonta.

Vyskytují se od prekambria do recentu.


 

MS_6040
Cryptosiphon terebelloides MŠ6040
PT9A
Kettnerites kosoviensis PT9
PT9A
Kettnerites kosoviensis PT9
PT11A
Kettnerites kosoviensis PT11
PT11A
Kettnerites kosoviensis PT11
PT7A
Kettnerites kosoviensis PT7
PT22G
Kettnerites kosoviensis PT22
PT7A
Kettnerites kosoviensis PT7
PT22G
Kettnerites kosoviensis PT22
PT22G
Kettnerites kosoviensis PT22
PT7A
Kettnerites kosoviensis PT7
PT7A
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT7
PT5A
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT5
PT5C
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT5
PT22G
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT22
PT22G
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT22
PT22G
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT22
PT11A
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT11
PT22G
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT22
PT22G
Kettnerites sisyphi Bergman, 1987 PT22

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 306 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]