Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Kroužkovci > Machaeridi

Machaeridi (Machaeridia)

      Machaeridi (lat. Machaeridia) je vymřelá skupina živočichů nejistého systematického postavení, zřejmě patřící ke kroužkovcům ("armoured worms", viz Högström, Briggs & Bartels 2009), dříve však často řazenou i k ostnokožcům. Červovité tělo je protažené, dlouhé asi 25 mm, se dvěma nebo čtyřmi řadami destiček, které se na jedné straně překrývají, na druhé jen k sobě přikládají. Turrilepadidi a lepidocoleidi byli zřejmě infaunní, zatímco plumulitidi byli zřejmě epibentičtí. Jejich zástupci jsou známí ze spodního ordoviku až z permu.


 

JH1170d
Plumulites fraternus JH1170
JH1172c
Plumulites fraternus JH1172
JH1171
Plumulites fraternus JH1171
JH1170c
Plumulites fraternus JH1170
 

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 69 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]