Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Žahavci > Konulárie

Konulárie (Conulariida)

Metaconularia anomala

Invent. čísloBB469
TaxonomieKmen: Cnidaria / Třída: Conulariida / Rod: Metaconularia / Druh: anomala
Popisneúplní jedinci (jádra)
Litostratigrafieletenské souvrství
Chronostratigrafiepaleozoikum - ordovik - kralodvor - beroun
LokalitaDěd - Barrandovy jámy Seznam exponátů na této lokalitě

zpět
Předchozí Předchozí
Další Další     
Metaconularia anomala
Metaconularia anomala

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]