Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Plži

Plži (Gastropoda)

      Plži (lat. Gastropoda) jsou měkkýši s dobře ohraničenou hlavou, přetočeným útrobním vakem a plochou svalnatou nohou, která slouží k pohybu lezením. Na spodní straně těla jsou ústa, někdy i na dlouhém smrštitelném chobotu. Zvláštností je jazyková páska radula, pokrytá drobnými zoubky, kterou plži užívají k rozmělňování či seškrabávání potravy. Dravé druhy mohou radulou i vrtat do schránek jiných živočichů. Útrobní vak je obvykle umístěn ve vápnité schránce - ulitě, jejíž ústí bývá často kryto vápnitým víčkem.

Pro paleontology je důležitá zejména jejich jejich schránka, která se jako jediná často zachovává. Na vrcholu schránky je protoconcha, na dolním rozšířeném konci je schránka otevřena otvorem nazývaným ústí. Okraj ulity, který lemuje ústí se nazývá obústí. Celá ulita je většinou heterospirálně svinutá a zpravidla pravotočivá. Na schránce se rozlišují další podrobnější znaky (závit, sutura, píštěl, sloupek, vnější pysk, vnitřní pysk, přírůstkové linie atd.), které pomáhají paleontologům při určování.

Jde o evolučně nesmírně úspěšnou skupinu, která osídlila prakticky všechny niky ve vodě (mořské, brakické i sladké) ve všech hloubkách, někteří zástupci osídlili i souš, kde se vyskytují až do výše 6000 m nad mořem. Jsou mezi nimi zastoupeni býložravci i dravci, žijí jako sesilní i vagilní bentos, nektobentos i plankton. Jedná se o nejpočetnější skupinu měkkýšů, čítající kolem 110 000 recentních druhů; fosilních druhů je znám zhruba stejný počet.

Vyskytují se od svrchního kambria do recentu.
Actisina fugitivaa - isolovaný jedinec, b - schránky v hornině XA529
Anarconcha pulchra PP1045
Anarconcha pulchra PP1046
Anarconchadrobná ulita AH428
Anarconchaneúplná ulita AH403
Anarconchadrobná ulita AH429
Ancilla (Baryspira) glandiformis (Lamarck, 1810)ulity různě zachované některé s vrtbou Oichnus paraboloides BROMLEY (1981) FF810
Ancilla (Baryspira) glandiformis (Lamarck, 1810)ulity různě zachované, některé s vrtbou Oichnus paraboloides BROMLEY (1981) FF843
Ancilla (Baryspira) glandiformis (Lamarck, 1810)ulity různě zachované, některé s vrtbou Oichnus paraboloides BROMLEY (1981) FF839
Ancilla (Baryspira) glandiformis (Lamarck, 1810)ulity různě zachované, některé s vrtbou Oichnus paraboloides BROMLEY (1981) FF857
Ancilla (Baryspira) glandiformis (Lamarck, 1810)ulity různě zachované, některé s vrtbou Oichnus paraboloides BROMLEY (1981) FF856
Ancilla (Baryspira) glandiformis (Lamarck, 1810)neúplné ulity CW1702
Ancilla (Baryspira) glandiformis (Lamarck, 1810)ulity různě zachované některé s vrtbou Oichnus paraboloides BROMLEY (1981) FF811
Ancilla (Baryspira) glandiformis (Lamarck, 1810)ulity různě zachované některé s vrtbou Oichnus paraboloides BROMLEY (1981) FF812
Anticalyptraea bastlipoškozená neúplná schránka na gastropodu MŠ12414
Anticalyptraea bastlijedinec s poškozenou schránkou, přisedlou mezi dvěma závity schránky gastropoda MŠ1642
Aporhais burmeisteri p3932
Aporhais reussi p4033
Aporhais reussi p4102
Aporrhaidae indet.AD. Poukarová, H. & Bubík, M. (2012), Bc. práce(2012), Příloha č. 12, obr.18fragment jádra HP76

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]