Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši > Chroustnatky

Chroustnatky (Polyplacophora)

      Chroustnatky (lat. Polyplacophora) patří k měkkýšům malé velikosti.Mají oválné, shora zploštělé tělo, hřbetní stranu kryje plášť, v plášťové dutině jsou uloženy žábry. Hlava je od nohy oddělena příčnou rýhou, je nevýrazná a nese jen ústní otvor bez tykadel a očí. Dorzální část jejich těla kryje vápnitá schránka. Ta se skládá z osmi destiček, které jsou kloubnatě spojeny. Destička hlavová a ocasní, jsou polokruhovité, střední desky jsou protáhlé. Tělo může být dále vyztuženo různými vápnitými jehličkami a šupinkami.

Pro paleontology jsou důležité právě destičky, které kryjí tělo, většinou se ale zachovávají pouze jednotlivě.

Chroustnatky jsou pouze mořské, žijí jako vagilní bentos.

Chroustnatky se vyskytují od kambria do recentu

Zdroj
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".", upraveno
Chroustnatka
Obr. 96: Morfologie chroustnatky. © by G. J. Browning from Marine Molluscs of Victoria


 

XB103
Chiton bohemicus XB103
XB103b
Chiton bohemicus XB103
LM66
Eochelodes bergenhayni LM66
LM68
Eochelodes bergenhayni LM68
LM70
Eochelodes bergenhayni LM70

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 10 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]